Rukun Islam

Rukun Islam (bahasa Arab: أركان الإسلام, translate. arkān al-Islām‎) adalah lima tindakan dasar dalam Islam, dianggap sebagai pondasi wajib bagi orang-orang beriman dan merupakan dasar dari kehidupan Muslim. Kesemua rukun-rukun itu terdapat pada hadits Jibril.

Rukun Islam terdiri daripada lima perkara, yaitu:

  1. Syahadat: menyatakan tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad itu utusan Allah.
  2. Shalat: mendirikan shalat wajib lima waktu sehari.
  3. Zakat: memberikan sebagian harta kepada fakir miskin atau golongan yang berhak menerimanya.
  4. Saum: berpuasa dan mengendalikan diri selama bulan suci Ramadan.
  5. Haji: pergi beribadah ke Mekkah, setidaknya sekali seumur hidup bagi mereka yang mampu.